הרצאות בנושאי קבלה וחסידות

סדרת הסיפור של הספירות : מבוא לתורת הספירות בקבלה

סדרה זו נועדה להיות תשתית יסודית לתורת הספירות בקבלה, מבוא להבנת השפה שפיתחו חכמי ישראל לאורך הדורות כדי לדבר על אלוהים, וממילא גם לדבר על עצמם. הספירות הן סיפור שאנו מספרים על ההיסטוריה האנושית, על עם ישראל, על היות האדם, וכמובן, מספרים סיפור על אלוהים. בסדרת הרצאות זו עקבנו אחר כל ספירה והסיפור אותו היא מספרת.

1. מבוא                                    6. תפארת
  - חלק א'                                     - חלק א'
  - חלק ב'                                     - חלק ב'

2. כתר                                     7. המשך תפארת, נצח והוד
  - חלק א'                                     - חלק א'
  - חלק ב'                                     - חלק ב'

3. חכמה ובינה                            8. יסוד
   - חלק א'                                     - חלק א'
   - חלק ב'                                     - חלק ב'

4. חסד                                    9. מלכות
    - חלק א'                                     - חלק א'
    - חלק ב'                                     - חלק ב'

5. גבורה                                  10. מלכות - המשך וסיכום 
  - חלק א'                                     - חלק א'
  - חלק ב'                                     - חלק ב'

 

                                לסדרה הבאה (פרשת השבוע בזוהר)>>

דב אלבןים
Atar2b עיצוב ובניית אתרים   |   © כל הזכויות שמורות לדב אלבוים 2013