טלויזיה
מתחדשים

הלב הפועם של התרבות היהודית הוא בעיני היכולת להשתנות ולהתחדש.  המסורת היהודית תמיד היתה נאמנה ליכולת הגמישות שלה החל מתקופת המקרא.  הדבר בא גם לידי ביטוי גם בסיפור המקראי ובתכניו, אך גם בעוד שלוש תקופות מעבר בתרבות היהודית שכבר מוכרות לנו היום די הצורך: 1. המעבר בין תקופת המקרא לתקופת התלמוד. 2. המעבר מהתרבות התלמודית ליצירת התרבות הקבלית היהודית. 3. המעבר מהיהדות המסורתית אל היהדות הציונית החילונית ותקופת ההשכלה. נקודות המעבר הללו יצרו שינוי מתבקש ואדיר בתפישת עולמה של היהדות וערכיה המרכזיים. 

בסדרה זו נבדוק ארבעה היבטים של שינוי והתחדשות, בעזרת ארבעה אישים שונים, סביב טקסטים מתקופות שונות. בפרק הראשון אשוחח עם חוקר המקרא פרופ' ישראל קנוהל על תרבות השינוי וההתחדשות שבאה לידי ביטוי במקרא. עם פרופ' ישי רוזן צבי ננסה לברר את יכולת החידוש והתחדשות  כפי שהיא באה לידי ביטוי בתרבות חכמי המשנה והתלמוד. עם פרופ' חביבה פדיה נדבר על השתנותו של אלוהים בקבלה ועל העוצמה הדינאמית שיש בתפיסת הנפש ועולמו של היחיד בספרות הקבלית והחסידית. לסיום, בפרק הרביעי נחתום עם קריאה אישית של  מגילת העצמאות בעזרת סייד קשוע, ערבי ישראלי,  אחד מהסופרים הישראלים המשפיעים ביותר ובעל זהות לאומית מורכבת.

לצפיה
דב אלבןים
Atar2b עיצוב ובניית אתרים   |   © כל הזכויות שמורות לדב אלבוים 2013